Hvis I overvejer, om jeres medlem er blevet syg på grund af arbejdet, skal I ringe til os, før I henviser vedkommende:

  • Ring til Arbejdsmedicin i Aarhus: Tlf. 7845 0900
  • Ring til Arbejdsmedicin i Herning: Tlf. 7843 3500

Vi vil gerne vide, hvad sagen drejer sig om, og vurdere den sammen med jer.

Husk egen læge

Før jeres medlem henvises, skal vedkommende undersøges af egen læge eller speciallæge for at udelukke andre problemstillinger. Egen læge eller speciallæge kan derefter henvise til os.

Hvis I selv ønsker at henvise jeres medlem, skal I bruge denne henvisningsblanket (pdf) 

Stresshåndteringsgruppe

Hvis patienten har en stressbelastningsreaktion, vurderer vi ved første samtale, om vi skal visitere vedkommende til én af vores stresshåndteringsgrupper. Det er ikke muligt at henvise direkte til vores stresshåndteringsgrupper. 

Vi kan ikke hjælpe jeres medlem med:

  • Læge - eller psykologbehandling
  • Ren forsikringsmedicinsk bistand, f.eks. vurdering af méngrad
  • Socialmedicinsk udredning, herunder erhvervsevnevurdering
  • Understøttelse af en arbejdsskadesag, hvis vi ikke vurderer, at sygdommen skyldes belastninger i arbejdet

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon