Hvis I overvejer, om jeres medlem er blevet syg på grund af arbejdet, er I velkomne til at henvise vedkommende til os.

Vi opfordrer til, at jeres medlem bliver set af egen læge eller speciallæge først for at udelukke andre problemstillinger. Egen læge eller speciallæge kan derefter henvise til os.

I er altid meget velkomne til at ringe til os og få en snak med én af vores læger eller psykologer, hvis I har spørgsmål:

  • Arbejdsmedicin i Aarhus: Tlf. 7845 0900
  • Arbejdsmedicin i Herning: Tlf. 7843 3500

Brug venligst denne henvisningsblanket (pdf), hvis I ønsker at henvise jeres medlem direkte.

Ikke muligt at henvise til stresshåndteringsgruppe

Hvis jeres medlem har en stressbelastningsreaktion, vurderer vi ved første samtale, om vi skal visitere vedkommende til én af vores stresshåndteringsgrupper. I kan ikke selv henvise direkte til vores stresshåndteringsgrupper.

Vi kan ikke hjælpe jeres medlem med:

  • Læge - eller psykologbehandling
  • Ren forsikringsmedicinsk bistand, f.eks. vurdering af méngrad
  • Socialmedicinsk udredning, herunder erhvervsevnevurdering
  • Understøttelse af en arbejdsskadesag, hvis vi ikke vurderer, at sygdommen skyldes belastninger i arbejdet

Kontakt Arbejdsmedicin


Arbejdsmedicin, Aarhus 

Man-fre: kl. 8.00-14.00
Tlf. 7845 0900
E-mail: auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin, Herning
Man-tors: kl. 8-15
fre: kl. 8-14

Tlf. 7843 3500
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Info til fagforeninger og virksomheder

 

Forside pjece til fagforeninger og virksomheder