Er du praktiserende læge eller speciallæge, kan du henvise til os for at få en arbejdsmedicinsk udredning af din patient. 

Henvisning sker elektronisk.

Forløbsbeskrivelsen for en arbejdsmedicinsk udredning i Region Midtjylland på sundhed.dk 

 

Informationspjece for læger: Henvisning af patienter med arbejdsrelaterede lidelser Forside_pjece_praktiserende_laeger.PNG

 

 

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon