Er du praktiserende læge eller speciallæge, kan du henvise til os for at få en arbejdsmedicinsk udredning af din patient. 

Henvisning sker elektronisk.

Forløbsbeskrivelsen for en arbejdsmedicinsk udredning i Region Midtjylland på sundhed.dk 

 

Informationspjece for læger: Henvisning af patienter med arbejdsrelaterede lidelser Forside_pjece_praktiserende_laeger.PNG

 

 

Kontakt Arbejdsmedicin


Arbejdsmedicin, Aarhus 

Man-fre: kl. 8.00-14.00
Tlf. 7845 0900
E-mail: auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin, Herning
Man-tors: kl. 8-15
fre: kl. 8-14

Tlf. 7843 3500
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk