I venteværelset

Scan venligst dit sundhedskort, når du kommer til venteværelset. Din kontaktlæge henter dig, når det bliver din tur.

Hos lægen

Lægeundersøgelsen starter med en samtale på lægens kontor. Det tager mellem ½-1½ time. Det afhænger af, hvor kompliceret din problemstilling er.

Samtalen handler om detaljer i dit arbejde og om dine helbredsgener.

Fysisk undersøgelse

Efter samtalen vil lægen undersøge dig. Hvis det drejer sig om ryggen, vil lægen lave en rygundersøgelse. Hvis du har et lungeproblem, skal du måske lave en pusteprøve. 

Til sidst vil lægen:

  • fortælle, hvad vi mener, du fejler
  • fortælle, om vi vurderer, du har en arbejdsbetinget lidelse
  • give dig råd om eventuel behandling
  • give dig råd om relevante forholdsregler i dit nuværende og fremtidige arbejde

Lægen vil også vurdere, om der skal laves en arbejdsskadesanmeldelse, hvis det ikke allerede er gjort, og om du skal henvises til yderligere undersøgelser.

I nogle tilfælde kan det være relevant, at lægen besøger din arbejdsplads. Det gør vi dog kun med tilladelse fra både dig og din arbejdsplads.

Efter undersøgelsen

Du kan se referatet af samtalen og den fysiske undersøgelse efter få dage i din journal på sundhed.dk.

Hvem kan få kopi af din journal?

  • Dig: Du kan se din journal på sundhed.dk efter få dage. Hvis din fagforening ønsker at se journalen, kan du printe den ud fra sundhed.dk og give den videre. 

  • Andre med gyldig fuldmagt: Hvis du får sygedagpenge eller har en arbejdsskadesag, skal du give din kommune eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fuldmagt til at indhente de nødvendige oplysninger hos os. 

Læs mere om aktindsigt i din journal på Region Midtjyllands hjemmeside

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon