Formålet med vores forskningsprojekter er at:

  • identificere sammenhænge mellem forhold i arbejdslivet og menneskers helbred
  • iværksætte og evaluere forebyggelsesaktiviteter, som gavner for virksomheder og borgere

Vores forskning er bevidst tværfaglig, fordi årsagerne til forværret helbred og nedsat tilknytning til arbejdsmarkedet er mangeartede.

Derfor kigger vi både på biologiske, arbejdsmiljømæssige, psykosociale og samfundsmæssige forhold.

Se vores forskningsstrategier i Aarhus og Herning

Se alle forskningsprojekter via menuen.

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon