Vores forskning i arbejdsliv og helbred knopskyder med jævne mellemrum. Flere af vores projekter har rod i tidligere forskningsprojekter og forskningssamarbejder.

Læs mere om de projekter, der ikke direkte handler om arbejdsmiljø og helbred, men som stadig hører til hos os.

Igangværende forskning