Mange erhvervsaktive danskere døjer med depression, angst, stress og søvnbesvær. De har typisk nedsat funktionsniveau og er ofte sygemeldte.

Vi forsker i fire temaer inden for det psykosociale område:

  • psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og sygefravær
  • faktorer, der kan forudsige dårligt psykisk helbred og sygefravær
  • individuelle og organisatoriske indsatser, der kan forebygge og afhjælpe arbejdsrelaterede psykiske helbredsproblemer
  • negative hændelser (vold, trusler, mobning) i arbejdet og psykisk helbred

Se alle vores forskningsprojekter om psykisk arbejdsmiljø:

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon