Drypvist sygefravær opleves i den organisatoriske hverdag som et stort problem for den daglige drift både for ledere og medarbejdere. Drypvist sygefravær er forskningsmæssigt et underbelyst fænomen, og derfor benytter projektet et mixed methods explorativt design.

Formålet er at afdække mønstre og undersøge forklaringer på gentagne kortvarige episoder med sygefravær (drypvist sygefravær) i fire store danske organisationer (Siemens, Danfoss, Odense kommune og Kriminalforsorgen) med henblik på at udvikle konkrete guidelines til ledere/organisationer, som kan hjælpe dem til at håndtere denne type sygefravær mere hensigtsmæssigt.

Projektdeltagere

  • Ligaya Dalgaard, Trine Nøhr Winding, Johan Hviid Andersen (Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning)
  • Tanja Kirkegaard (Aarhus Universitet)
  • Birgitte Poulsen, Marianne Brynaa Solkær (CABI)
  • Claus D. Hansen (Aalborg Universitet)

Bevilling

Arbejdsmiljøforskningsfonden: 2,6 mio.

Periode

2018-21

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon