Projektet er afsluttet.


Projektet er et ph.d.-projekt, der består af 2 delundersøgelser.  

Kvantitativ delundersøgelse

Den kvantitative delundersøgelse har til formål at undersøge sammenhænge mellem arbejdsmiljøfaktorer og helbred i Kriminalforsorgen og bygger på data fra en kvantitativ undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø og medarbejdernes helbred og trivsel i alle danske fængsler og arresthuse.

Kvalitativ delundersøgelse

Den kvalitative delundersøgelse har til formål at analysere, hvordan fængselsbetjente oplever og håndterer følelsesmæssige krav og belastninger i arbejdet, og hvilke forhold, der har betydning for såvel oplevelse som håndtering. De kvalitative data er indsamlet via deltagende observation og interviews i et lukket fængsel i perioden januar-juni 2013 og igen fra august 2015-december 2015.

Deltagende observation er valgt som metode med henblik på at undersøge rammerne for betjentenes arbejde og for at få kendskab til relationer, kultur og samhandlingsformer, som de udspiller sig i dagligdags møder mellem betjente og mellem betjente og indsatte. 

Læs om projektresultaterne

Ny viden om krav i følelsesmæssige krav i fængselsbetjentes arbejde

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon