Projektet er afsluttet


Konsekvenser af vold og trusler på arbejdspladsen er en follow-up undersøgelse af de kort- og langsigtede helbredsmæssige og organisatoriske konsekvenser der kan være, hvis man udsættes for vold eller trusler i forbindelse med sit arbejde. Samtidig undersøger projektet de beskyttende faktorer (i forbindelse med at vold og trusler kan - eller ikke kan) opstå på arbejdspladsen

Trusler og vold er et hyppigt problem i brancher, hvor ansatte arbejder med sårbare mennesker, og vold og trusler kan ikke altid undgås. Der foreligger kun sparsom viden om, hvilke helbredskonsekvenser trusler og vold kan have for de ansatte, ikke bare hvad angår de direkte fysiske skader efter vold, men i høj grad også de psykiske eftervirkninger.

Der foreligger ingen viden om, hvorvidt de ansattes erhvervsevne kan være påvirket på længere sigt i form af hyppige og langvarige sygemeldinger samt decideret udstødning af arbejdsmarkedet. Der er ligeledes brug for viden om, hvordan helbredskonsekvenserne kan forebygges, både hos den enkelte, blandt kollegerne og på ledelsesniveau.

Projektsamarbejde

Projektet udføres i samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk, Regionshospitalet Herning og Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Tidsramme

Projektet starter med planlægning i 2014 og afsluttes i 2017.

Projektstøtte

Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter projektet økonomisk.

Resultater

Læs om projektresultaterne:

Ny viden: Vold og trusler på arbejdet kan give depression

Ny viden: Ansatte i Kriminalforsorgen og psykiatrien risikerer PTSD

Ny viden: Vold og trusler på arbejdet øger risikoen for langtidssygemelding

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon