Projektet er afsluttet.


Dette ph.d.-projekt er en del af forskningsprojeketet Risikofaktorer fra vold og trusler på arbejdspladsen

Projektets formål

  • Kortlægge hyppighed af forskellige former for vold og trusler på psykiatriske afdelinger, ældreplejen, specialskoler og kriminalforsorgen.
  • Undersøge individuelle, og især organisatoriske / strukturelle risikofaktorer for vold og trusler – herunder analyser på flere organisatoriske niveauer.
  • Analysere hvorvidt arbejdspladsens politikker og praksis ift vold og trusler (voldsklima) har en modererende betydning i forholdet mellem risikofaktorerne og vold.

Projektets resultater vil bidrage til udvikling af en ledelsesbaseret intervention med henblik på forebyggelse vold og trusler.

Metode

Arbejdspladsbesøg og spørgeskemaundersøgelser i fire brancher: ældreplejen, psykiatrien, specialskolerne og Kriminalforsorgen.

Resultater

Se slutrapporten fra projektet Risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen (pdf) samt nyhederne Volden overrasker forskerne og Ny viden: Voldsforebyggelse virker

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon