Projektet er afsluttet.


Formål

Arbejdsulykker forårsages af et sammenspil mellem individ-, gruppe-, arbejdsmæssige- og organisatoriske faktorer. Den nuværende viden indenfor forebyggelse peger på, at den største effekt opnås, hvis man kombinerer tilgange.

Integreret ulykkesforebyggelse er en ny, endnu ikke empirisk afprøvet, kombination af den adfærdsbaserede og den kulturelle tilgang til ulykkesforebyggelse.

De overordnede formål med det samlede projekt er, at

  • Videreudvikle teorien om integreret ulykkesforebyggelse
  • Udvikle konkrete metoder til ulykkesforebyggelse i forskellige brancher og virksomhedsstørrelser, ud fra teorien om intefreret ulykkesforebyggelse
  • Implementere metoderne i forskellige brancher og virksomhedsstørrelser
  • Vurdere effekten af metoderne på virksomhedernes sikkerhedsniveau, på tværs af brancher og virksomhedsstørrelse

Projektets slutprodukt bliver en 'sikkerhedskasse' med konkrete velafprøvede forebyggelsesmetoder. Sikkerhedskassen kan benyttes af både virksomheder og arbejdsmiljørådgivere.

 

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon