Projektet er afsluttet.


Projekttitel

Samarbejde om sikkerhed: Differentieret opfattelse af sikkerhed i byggebranchen.

Baggrund

Vi ved, at vejen fra gode intentioner i samarbejdet om sikkerhed til praksis kan være lang, især i byggebranchen. De grupper, der skal samarbejde om sikkerheden på byggepladser, er meget forskelligartede og arbejder ofte adskilt fra hinanden.

Der er noget, der tyder på, at de mange forskellige opfattelser af risiko, årsager og forebyggelse af arbejdsulykker også udgør en udfordring for implementering af et sikkert arbejdsmiljø i byggeriet.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at undersøge forskellige professionsgruppers opfattelse af sikkerhed i byggeriet, herunder forklaringer på ulykker og risikoopfattelse.

På denne baggrund belyses hvilken betydning disse forskelle har for samarbejde om sikkerhed og sundhed på byggepladser. På baggrund af projektets resultater udvikles et dialogværktøj, der kan implementeres i eksempelvis tavlemøder, og som dermed kan bidrage til et forbedret samarbejde om sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

Følgende forskningsspørgsmål ønskes besvaret:

  1. Hvordan opfatter forskellige professionsgrupper på byggepladsen sikkerhed, herunder årsager til ulykker, risikoopfattelse og forebyggelse?
  2. Hvordan er samarbejdsrelationerne i forhold til sikkerhed på byggepladsen konstitueret, og hvilken betydning har professionsgruppernes forskellige forståelser af sikkerhed for samarbejdet om sikkerhed?
  3. Hvordan kan professionsgruppernes forskellige opfattelser af årsager, risiko og forebyggelse, når det gælder sikkerhed på byggepladsen, implementeres i det konkrete samarbejde om sikkerhed og sundhed på byggepladsen?   

Metode

Projektet gennemføres som en kvalitativ undersøgelse, der benytter observation på byggepladsen samt semistrukturerede interviews med alle involverede professionsgrupper.

Deltagere

Der udvælges to case-byggepladser, fortrinsvis større byggeprojekter, hvor repræsentanter for alle professionsgrupper (fra ingeniører og rådgivere til formænd og håndværkere) interviewes.

Tidsramme

Projektet er to-årigt og gennemføres i 2016 og 2017.

Projektstøtte

Projektet støttes af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemføres i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon