Projektet er afsluttet.


Sikkerhedskassen er en samling praktiske redskaber, som kan bruges til at skabe bedre sikkerhed på arbejdspladsen.

Sikkerhedskassen er udviklet på baggrund af projektet Integreret Ulykkesforebyggelse i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Der er to typer redskaber i kassen:

  • Aktiviteter: redskaber, der bruges til at arbejde med holdninger, roller og forståelse af sikkerhed, samt til at identificere og løse problemer. Aktiviteterne bruges til at arbejde med virksomhedens sikkerhedskultur.

  • Værktøjer: redskaber, der bruges til at måle og vurdere, hvordan virksomheden klarer sig på det sikkerhedsmæssige område. Dermed kan indsatsområder udpeges.
    Værktøjerne bruges til at finde og løse arbejdsmiljøproblemer.

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon