Projektet er afsluttet.


Projektets formål er at identificere de faktorer, som har indflydelse på valget mellem kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling af patienter med impingement-relaterede lidelser, samt at udvikle en prognostisk model til brug i klinisk praksis. 

Kohorten omfatter alle patienter i alderen 18-63 år, som er henvist og set mindst én gang i årene 2011-2013 som følge af en impingement-relateret lidelse på et af de seks offentlige hospitalsafdelinger som udfører skulderkirurgi i Region Midtjylland. 

Projektet undersøger den prognostiske værdi af arbejdsrelaterede, sociodemografiske og helbredsrelaterede faktorer, inklusiv forkalkninger i skulderleddet diagnosticeret på røntgenoptagelse. 

Primært outcome mål er skuldersmerter og -funktion samt varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

Læs om Linda Christie Andreas USA-ophold i 2016

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon