Projektet er afsluttet.


Forskning viser, at ansatte, der udfører ensidigt, gentaget arbejde, har øget forekomst af nakke-skulderlidelser. Samtidig er mange arbejdspladser med denne arbejdsfunktion flyttet til udlandet i de senere år, hvilket har haft arbejdsmæssige konsekvenser for især ufaglærte grupper.  

Formål

Projektet undersøger langtidsvirkningerne af ensidigt gentaget arbejde blandt 238 danske syersker, der alle blev fyret i 1996. Der ønskes en undersøgelse af, om arbejdsrelaterede nakke-skulderlidelser har betydning for deres helbred og erhvervstilknytning senere i livet. Projektets resultater har relevans for andre ufaglærte arbejdere med samme type arbejdsbelastning, f.eks. slagteriarbejdere, bilmekanikere, tømrere og rengøringspersonale.

Tidsrammen

September 2015 – september 2016

Metode

Analysen bygger på data fra et ph.d.-projekt fra 2000 med 238 deltagende syersker, opfølgende spørgeskemaundersøgelse fra 2008, samt data vedrørende deltagernes helbredsmæssige tilstand og erhvervstilknytning fra forskellige registre.

Projektet støttes af

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon