Dit helbred og levealder påvirkes af, hvilken socialklasse du tilhører. Det er ikke ny viden.

Men også i forholdet mellem arbejdsliv og helbred er social ulighed en faktor. Kun en mindre del af forskellen mellem høje og lave socialklasser kan forklares med livsstil. Både økonomisk og psykosocial utryghed har betydning for børn og unges helbred og senere arbejdsliv.

Vi følger bl.a. to fødselsårgange (se mere på vestliv.dk) for at få mere viden om de sociale, psykiske, helbredsmæssige og arbejdsrelaterede faktorer, der har betydning for social ulighed i sundhed. 

Se alle vores forskningsprojekter om ulighed i sundhed:

 

Afsluttet forskning

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon