Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

Hør Mia fortælle om sit ph.d.-projekt. Video: Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest.

Projekttitel

Betydningen af social ulighed og utryghed for udviklingen af kardiovaskulære og metaboliske risikomarkører hos unge voksne.

Projektet er et delprojekt under projekt Vestliv.

Baggrund

Mennesker i de laveste socialklasser rammes betydeligt oftere af hjertekarsygdomme og stofskifteforstyrrelser end andre.

Én af grundene til uligheden er livsstil, men der er stadig en stor del af uligheden, man ikke kan forklare. Fordi risikoen for hjertekarsygdomme og stofskifteforstyrrelser (bl.a. overvægt) allerede grundlægges i barn- og ungdommen, er det vigtigt at kende barn- og ungdommens risikofaktorer. Dermed bliver det muligt at forebygge sygdommene, før de viser sig.

Formål

Formålet med projektet er:

  1. At undersøge forekomsten af hjertekarsygdom og overvægt hos unge voksne
  2. At undersøge, hvilken rolle psykosociale faktorer i ungdommen spiller for udviklingen af hjertekarsygdom og overvægt hos unge voksne
  3. At undersøge, om et nyt akustisk måleapparat til opsporing af forkalkning i hjertets kransårer, også har god måleeffekt hos unge mennesker.

Metode

300 deltagere fra Vestliv-kohorten (alle født i 1989) inviteres til omfattende fysisk undersøgelse af bl.a. hjerte, halskar, blodtryk og evt. overvægt.

Undersøgelsesresultaterne sammenlignes med registeroplysninger og deltagernes tidligere spørgeskemasvar vedr. fysisk og psykisk helbred og opvækstforhold.

Hovedvejleder

Professor Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest

Medvejledere

Trine Nøhr Winding, Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest
Morten Böttcher, overlæge, ph.d., Hjerteforskningsklinikken, Hospitalsenheden Vest

Projektperiode

2018-2022

Projektstøtte

Karen Elise Jensen Fond og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon