VestLiv er en befolkningsundersøgelse, der følger to årgange (årgang 1983 og 1989) som boede i det gamle Ringkjøbing Amt i 2004.

Formålet med VestLiv 

Formålet med VestLiv er at:

  • indsamle ny viden om sundhed, sygdom, arbejdsliv og livskvalitet i den danske befolkning
  • finde ud af mere om, hvorfor der er social ulighed i helbred og sygelighed

Både internationalt og nationalt ved vi for lidt om, hvorfor der er forskel i sygelighed, livskvalitet og helbred. Almindelige undersøgelser viser ofte kun et øjebliksbillede af tingenes tilstand. VestLiv følger to årgange over så mange år, at vi får adgang til en helt unik viden.

Læs mere på VestLivs hjemmeside

 

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon