02.02.2012

Nye resultater fra VestLiv peger på, at hver femte lærling eller praktikant forlader, eller overvejer at forlade, deres erhvervsuddannelse før tid pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø, herunder især problemer med deres mester eller chef, når de er ude i deres praktikperioder. 

I denne uge (uge 5) sætter Ugebrevet A4 fokus på nye resultater fra VestLiv kohorteundersøgelsen. De nye tal viser, at dårligt psykisk arbejdsmiljø og problemer med deres nærmeste foresatte er et lige så stort problem for de unge som manglen på praktikpladser.

Data peger på, at hver femte ung selv angiver dårligt arbejdsklima og problemer med deres mester som hovedårsagen til, at de ikke længere ønsker at fortsætte deres ervhervsuddannelse.

Læs mere om VestLiv

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon