10.08.2018

I sine 12 år som praktiserende fysioterapeut mødte Søren Mose ofte patienter med smerter flere steder i kroppen. Mange af dem havde meget lange behandlingsforløb i sundhedsvæsnet, og Søren Mose spurgte sig selv, om det altid var en fordel for patienterne?

Efter en kandidatuddannelse i sundhedsvidenskab og en årrække som underviser på fysioterapeutuddannelsen i Holstebro, vender Søren Mose nu tilbage til det spørgsmål der særligt optog ham, da han havde patienter:

"Er de lange behandlingsforløb altid nødvendige for de patienter med smerter i muskler og led? Eller bliver sundhedsvæsnet indimellem en del af problemet snarere end en del af løsningen?"

Sørens ph.d.-projekt strækker sig over 4 år og skal afdække, hvad der kendetegner de patienter, der har lange undersøgelses- og behandlingsforløb i sundhedsvæsnet, og undersøge hvordan patienterne oplever deres smerter, helbred og sundhedsvæsnet.

Lige nu glæder Søren sig til at komme i gang med forskningen, til at lære nyt og til at se, om hans antagelser holder stik.

Mere om Søren Moses forskningsprojekt

Aarhus:
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99) 
Indgang C, plan 1, Krydspunkt C 107, 8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0900 (8-14)
E-mail: auharb@rm.dk

Herning
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest,
Gl. Landevej 53M, (postadresse 61), 7400 Herning
Tlf: 7843 3500 (8-15)
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Følg os på Linkedin Linkedin-ikon