Er du praktiserende læge eller speciallæge, kan du henvise til os for at få en arbejdsmedicinsk udredning af din patient. 

Henvisning sker elektronisk.

Se forløbsbeskrivelsen for en arbejdsmedicinsk udredning i Region Midtjylland på sundhed.dk