Før undersøgelsen

Du vil modtage brev i din e-boks umiddelbart inden din tid med link til besvarelse af et spørgeskema. Din besvarelse bruger psykologen som en del af sin forberedelse til undersøgelsen.

I venteværelset

Scan venligst dit sundhedskort, når du kommer til venteværelset. Din psykolog, som også er din kontaktperson, henter dig, når det bliver din tur.

Hos psykologen

Samtalen foregår på psykologens kontor og varer ca. 1½-2 timer. Det afhænger af, hvor kompliceret din problemstilling er.

Psykologen vil spørge dig om forhold ved dit arbejde og om, hvordan du har det. Formålet er at finde ud af, hvad der er årsagen til dine symptomer.

Til sidst vil psykologen:

  • fortælle, hvad vi mener, du fejler
  • fortælle, om vi vurderer, at dine symptomer skyldes dit arbejde – og om der skal laves en arbejdsskadeanmeldelse
  • give dig råd om håndtering af din arbejdssituation
  • give dig råd om, hvordan du bedst starter op på dit arbejde igen, hvis du er stresssygemeldt

Hvis psykologen vurderer, at du falder inden for målgruppen for vores stresshåndteringsgrupper, vil du blive henvist til at deltage i et forløb.

Efter undersøgelsen

Du kan se referatet af samtalen efter få dage i din journal på sundhed.dk.

Hvem kan få kopi af din journal?

  • Dig: Du kan se din journal på sundhed.dk efter få dage. Hvis din fagforening ønsker at se journalen, kan du printe den ud fra sundhed.dk og give den videre. 

  • Andre med gyldig fuldmagt: Hvis du får sygedagpenge eller har en arbejdsskadesag, skal du give din kommune eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fuldmagt til at indhente de nødvendige oplysninger hos os. 

Læs mere om aktindsigt i din journal på Region Midtjyllands hjemmeside