Før undersøgelsen

 

Umiddelbart inden din tid vil du modtage et brev i din e-boks med link til besvarelse af et spørgeskema og en samtykkeerklæring. Din besvarelse bruger psykologen som en del af sin forberedelse til undersøgelsen.

Hvis det ikke har været muligt for dig at besvare spørgeskemaet hjemmefra, vil du få mulighed for at gøre det via en iPad, når du møder op til din undersøgelse.

 

I venteværelset

 

Scan venligst dit sundhedskort, når du kommer til venteværelset. Når det bliver din tur, vil din kontaktperson hente dig ind til undersøgelsen. 

 

Hos psykologen

 

Du kan forvente, at samtalen med psykologen vil vare 1-1½ time.

Psykologen vil spørge dig om forhold ved dit arbejde og om, hvordan du har det. Formålet er at finde ud af, hvad der er årsagen til dine symptomer.

På baggrund af samtalen vil psykologen:

  • give en vurdering af dine symptomer
  • fortælle, om vi vurderer, at dine symptomer skyldes dit arbejde
  • give dig råd om håndtering af din arbejdssituation og dine symptomer
  • give dig råd om, hvordan du bedst starter op på dit arbejde igen, hvis du er sygemeldt

Hvis psykologen vurderer, at du falder inden for målgruppen for vores stresshåndteringsgrupper, vil du blive tilbudt deltagelse i et behandlingsforløb.

 

Efter undersøgelsen

 

Du kan se referatet af samtalen efterfølgende i din journal på sundhed.dk.

Hvem kan få kopi af din journal?

 

  • Dig: Du kan se din journal på www.sundhed.dk efter undersøgelsen.

  • Din læge: Hvis din læge har henvist dig til Arbejdsmedicin, og du har givet samtykke til videregivelse af din journal til din læge, får vedkommende automatisk besked om psykologens vurdering og anbefalinger.

  • Din fagforening: Hvis din fagforening har henvist dig til Arbejdsmedicin og ønsker at se journalen, kan du printe den ud på www.sundhed.dk og videregive den.

  • Andre med gyldig fuldmagt: Hvis du får sygedagpenge, skal du give din kommune fuldmagt til at indhente de nødvendige oplysninger hos os. Hvis du har en arbejdsskadesag, har Arbejdsmarkedets Erhvervsikring automatisk ret til at indhente oplysninger hos os.

 

Læs mere om aktindsigt i din journal på Region Midtjyllands hjemmeside