Scan venligst dit sundhedskort 2 gange:

  • Første gang ved hospitalets hovedindgang
  • Anden gang når du kommer til venteområdet

Vi henter dig, når det bliver din tur.

Hos psykologen

Undersøgelsen foregår på psykologens kontor og varer ca. 1½-2 timer. Det afhænger af, hvor kompliceret din problemstilling er.

Psykologen vil spørge dig om forhold ved dit arbejde og om, hvordan du har det. Formålet er at finde ud af, hvad der er årsagen til dine symptomer.

Til sidst vil psykologen:

  • fortælle, hvad vi mener, du fejler
  • fortælle, om vi vurderer, at dine symptomer skyldes dit arbejde – og om der skal laves en arbejdsskadeanmeldelse
  • give dig råd om håndtering af din arbejdssituation
  • give dig råd om, hvordan du bedst starter op på dit arbejde igen, hvis du er stresssygemeldt

Hvis psykologen vurderer, at du vil have gavn af det, kan vi tilbyde dig et kortere samtaleforløb med individuelle samtaler eller henvise dig til én af vores stresshåndteringsgrupper.

Efter undersøgelsen

Du kan se referatet af samtalen efter få dage i din journal på sundhed.dk.

Hvem kan få kopi af din journal?

 

  • Dig: Du kan se din journal på www.sundhed.dk efter undersøgelsen.

  • Din læge: Hvis din læge har henvist dig til Arbejdsmedicin, og du har givet samtykke til videregivelse af din journal til din læge, får vedkommende automatisk besked om psykologens vurdering og anbefalinger.

  • Din fagforening: Hvis din fagforening har henvist dig til Arbejdsmedicin og ønsker at se journalen, kan du printe den ud på www.sundhed.dk og videregive den.

  • Andre med gyldig fuldmagt: Hvis du får sygedagpenge, skal du give din kommune fuldmagt til at indhente de nødvendige oplysninger hos os. Hvis du har en arbejdsskadesag, har Arbejdsmarkedets Erhvervsikring automatisk ret til at indhente oplysninger hos os.

 

Læs mere om aktindsigt i din journal på Region Midtjyllands hjemmeside