OBS: Vi tilbyder pt. ikke forløb for stresshåndteringsgrupper.


Hvad er en stresshåndteringsgruppe?

En stresshåndteringsgruppe består af 8-10 deltagere, der mødes en gang om ugen med en arbejdspsykolog for at få undervisning om stress og lære stress-reducerende teknikker.

Du får stof til hjemmearbejde, og du skal være klar til at arbejde med dig selv, dine værdier og dine tanker om præstation, kontrol, relationer og ansvarlighed. 

Stressbehandlingen i Herning er baseret på kognitiv adfærdsterapi og mindfulness, og vi veksler mellem guidede meditationsøvelser, teori og gruppearbejde.

Hvem kan deltage?

Tilbuddet er et gruppebehandlingsforløb til patienter, der har et arbejde, og som har markante symptomer på arbejdsrelateret stress.

Vi kan ikke tilbyde gruppeforløbet til patienter med svær depression, anden psykisk sygdom eller et aktuelt misbrug. Stresshåndteringsgrupperne er heller ikke velegnede til at løse problemer, der handler om mobning, chikane eller samarbejdsvanskeligheder.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du kan ikke selv tilmelde dig en stresshåndteringsgruppe, men når du kommer til din første samtale på Arbejdsmedicin, vurderer vi, om du kan have gavn af tilbuddet. Din egen læge eller fagforening kan altså ikke henvise direkte til en stresshåndteringsgruppe. 

Hvis du får tilbuddet og takker ja, sender vi dig et indkaldebrev via e-boks med mødedatoerne. Kort før vi mødes, får du også et spørgeskema, som vi vil bede dig besvare.

Hvor mødes vi?

Stresshåndteringsgrupperne mødes én gang om ugen klokken 9-12 på Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, Gl. Landevej 61, 7400 Herning.

Hver gruppe har 8-10 deltagere. Grupperne ledes af autoriserede psykologer og mødes én gang om ugen i 2 måneder (8 sessioner). Efter 3 måneder er der ét opfølgende møde. 

Øvelser: Lydfiler

Kort bodyscanmeditation 15 min

Lang bodyscanmeditation 34 min

Kort åndedrætsmeditation 3 min

Siddende meditation 10 min

Siddende meditation 20 min

Lang siddende meditationsøvelse 33 min

Stående yogastrækøvelse 33 min

Liggende yogaøvelse 31 min

Kontakt

Lene Bech Jeppesen

Psykolog Lene Bech Jeppesen

Tlf. 7843 3500

E-mail: lejepp@rm.dk