Hvad er en stresshåndteringsgruppe?

 

Stresshåndteringsgrupper er et behandlingstilbud, hvor en autoriseret psykolog guider samtaler om stress og introducerer til stress-reducerende teknikker. Behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor man arbejder med at ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

For at kunne få gavn af teknikkerne, skal du være i arbejde under din deltagelse i gruppen, evt. med nedsat time- og opgaveantal. Der vil være hjemmearbejde, som retter sig imod håndteringen af din arbejdssituation, og du anbefales at sætte tid af til dette i løbet af ugen.

En stresshåndteringsgruppe består af op til 9 deltagere, som mødes med psykologen 9 gange med faste intervaller. De første 4 uger mødes man en gang om ugen kl. 9-12, og de næste 8 uger mødes man hver anden uge i samme tidsrum. Efter yderligere 3 måneder er der et opfølgende møde.

Alle møder finder sted på Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital.

 

Hvem kan deltage?

 

Tilbuddet er et gruppebehandlingsforløb til patienter, der har et arbejde. I tilfælde af en fuldtidssygemelding skal der være en plan for genoptagelse af arbejdet forud for deltagelse. 

Deltagerne skal opleve væsentlige arbejdsmæssige påvirkninger, der kan knytte sig til arbejdsfunktionen (fx høje krav til arbejdsmængde, -tempo og -kompleksitet) og/eller organisatoriske forhold (fx forandringer).

Der skal være tale om markante symptomer på arbejdsrelateret stress, der har stået på i over 4 uger.

 

Hvem kan ikke deltage?

 

Behandlingen kan ikke tilbydes patienter med en behandlingskrævende, svær psykisk lidelse eller et aktuelt misbrug.

Problemstillinger, der omhandler samarbejdsvanskeligheder, mobning eller chikane er ikke velegnede for denne behandling.

I tilfælde af at der samtidigt er sværere belastninger uden for arbejdet, kan der ikke tilbydes hjælp til håndtering af den samlede problemstilling i denne behandling.

 

Hvordan tilmelder jeg mig?

 

Du kan ikke selv tilmelde dig en stresshåndteringsgruppe.

Din læge eller fagforening kan henvise dig til en psykologisk undersøgelse på Arbejdsmedicin. Her vurderer psykologen, om du falder inden for målgruppen for behandlingstilbuddet. Hvis det er tilfældet, og du takker ja til behandlingen, vil du umiddelbart herefter modtage et indkaldebrev i din e-boks. I indkaldebrevet fremgår mødedatoerne for gruppen.

Vi anbefaler, at du samarbejder med din arbejdsplads om at lægge en plan, der tilgodeser din deltagelse i behandlingen.

 

Vi udvikler løbende nye behandlingstilbud på Arbejdsmedicin, og du vil muligvis få tilbudt at deltage i et projekt.