Hvad er en stresshåndteringsgruppe?

En stresshåndteringsgruppe består af 8-9 deltagere, der mødes med en arbejdspsykolog for at få undervisning om stress, tanke- og handlemønstre og lære stress-reducerende teknikker.

Stressbehandlingen i Aarhus er baseret på kognitiv adfærdsterapi og indeholder hjemmearbejde rettet imod din arbejdssituation. For at få gavn af hjemmeopgaverne skal du være tilknyttet din arbejdsplads under deltagelse i gruppe, evt. med nedsat time- og opgaveantal.

Hvem kan deltage?

Tilbuddet er et gruppebehandlingsforløb til patienter, der har et arbejde, og som har markante symptomer på arbejdsrelateret stress.

Vi kan ikke tilbyde gruppeforløbet til patienter med svær depression, anden psykisk sygdom eller et aktuelt misbrug. Stresshåndteringsgrupperne er heller ikke velegnede til at løse problemer, der handler om mobning, chikane eller samarbejdsvanskeligheder.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du kan ikke selv tilmelde dig en stresshåndteringsgruppe, men når du kommer til din første samtale på Arbejdsmedicin, vurderer vi, om du falder inden for målgruppen af tilbuddet. Din egen læge eller fagforening kan altså ikke henvise direkte til en stresshåndteringsgruppe. 

Hvis du får tilbuddet og takker ja, sender vi dig et indkaldebrev via e-boks med mødedatoerne. Kort før vi mødes, får du også et spørgeskema, som vi vil bede dig besvare.

Hvor mødes vi?

Stresshåndteringsgrupperne mødes på Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N, Indgang C – Krydspunkt C-107.

Grupperne ledes af autoriserede psykologer og mødes 9 gange med faste intervaller. De første 4 uger mødes man en gang om ugen klokken 9-12 og de næste 8 uger mødes man hver 14. dag i samme tidsrum. Efter yderligere 3 måneder er der ét opfølgende møde.