Hvad er en stresshåndteringsgruppe?

Stresshåndteringsforløbet er baseret på kognitiv adfærdsterapi og mindfulness. Undervisningen veksler mellem tavleundervisning og praktiske øvelser.

Grupperne består af 8-10 deltagere, der mødes en gang om ugen med en autoriseret psykolog. Forløbet indeholder undervisning om stress og stressreducerende teknikker.

Deltagerne får mulighed for at reflektere over nye perspektiver i fællesskab, men det er ikke tanken, at man skal dele sit privatliv med hinanden.

Hvem kan deltage?

Du kan blive henvist til forløbet, hvis du har et arbejde og er sygemeldt med markante symptomer på arbejdsrelateret stress.

Deltagelse kræver, at du er indforstået med at arbejde med dig selv, dine værdier og dine tanker om præstation, kontrol, relationer og ansvarlighed.

Vi kan ikke tilbyde gruppeforløbet til patienter med svær depression, anden psykisk sygdom eller et aktuelt misbrug. Stresshåndteringsgrupperne er heller ikke velegnede til at løse problemer, der handler om mobning, chikane eller samarbejdsvanskeligheder.

Du kan ikke selv tilmelde dig

Du kan ikke selv tilmelde dig en stresshåndteringsgruppe. Vi vurderer, om du kan have gavn af tilbuddet, når du kommer til din første samtale på Arbejdsmedicin. Din egen læge eller fagforening kan altså ikke henvise dig direkte til en stresshåndteringsgruppe.

Hvis du får tilbuddet og takker ja, sender vi dig et indkaldebrev via e-boks med mødedatoerne. Kort før vi mødes, sender vi dig også et spørgeskema, som vi vil bede dig besvare.

Program og praktiske oplysninger

Tid og sted

Mindfulnessøvelser

Gode råd om stress