Formålet med vores forskningsprojekter er at:

  • identificere sammenhænge mellem forhold i arbejdslivet og menneskers helbred
  • iværksætte og evaluere forebyggelsesaktiviteter, som gavner for virksomheder og borgere

Vores forskning er bevidst tværfaglig, fordi årsagerne til forværret helbred og nedsat tilknytning til arbejdsmarkedet er mangeartede.

Derfor kigger vi både på biologiske, arbejdsmiljømæssige, psykosociale og samfundsmæssige forhold.

Se vores forskningsstrategier i Aarhus og Gødstrup

Se alle forskningsprojekter via menuen.