Formålet med vores forskningsprojekter er at:

  • identificere sammenhænge mellem forhold i arbejdslivet og menneskers helbred
  • iværksætte og evaluere forebyggelsesaktiviteter, som gavner for virksomheder og borgere

Vores forskning er bevidst tværfaglig, fordi årsagerne til forværret helbred og nedsat tilknytning til arbejdsmarkedet er mangeartede.

Derfor kigger vi både på biologiske, arbejdsmiljømæssige, psykosociale og samfundsmæssige forhold.

Se vores forskningsstrategier i Aarhus og Gødstrup

Se alle forskningsprojekter via menuen.

Forskningsansvarlig Aarhus

Henrik Kolstad.jpg

Professor, overlæge

Henrik Kolstad

Tlf. 6136 9464

E-mail: henkol@rm.dk

Henrik Kolstads forskningsprofil

Forskningsansvarlig Gødstrup

Professor, overlæge

Johan Hviid Andersen

Tlf. 7843 3500

E-mail: joande@rm.dk 

Johan Hviid Andersens forskningsprofil