Vores forskning i arbejdsliv og helbred knopskyder med jævne mellemrum. Flere af vores projekter har rod i tidligere forskningsprojekter og forskningssamarbejder.

Nedenstående projekter handler ikke direkte om arbejdsmiljø og helbred, men hører stadig til hos os.

Igangværende forskning