Projektet er afsluttet


På dansk grund mangler vi viden om, hvordan pårørende bliver inddraget i akutmodtagelserne. Det er en skam, for pårørende kan potentielt være en vigtig ressource for både patient og behandler i et sygdomsforløb.  Nu skal videnshullet fyldes op ved hjælp af et udviklingsprojekt fra Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest. 

Susanne Sagoo er ergoterapeut med en master i sundhedsantropologi og skal de næste to år undersøge, hvordan pårørende inddrages i akutte ambulante patientforløb, hvor patienter sendes hjem efter få timers ophold i en akutmodtagelse.

Hun skal også se på hvad det betyder, hvis de pårørende bliver inddraget i overgangen mellem akutmodtagelsen og hjemmet, og hvilken betydning kvaliteten af pårørendeinddragelsen har for det efterfølgende forløb derhjemme, herunder samarbejdet med kommunen.  

Formål 

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve midlertidige indsatser (prøvehandlinger), hvor pårørende inddrages i akutte ambulante patientforløb på måder, som styrker sårbare patienters sundhedsforståelse og aktive deltagelse i forløbet.

Metode 

Undersøgelsen er antropologisk og gennemføres ved hjælp af observationer fra Akutmodtagelsen, Hospitalsenheden Vest, semistrukturerede interviews med patienter og pårørende i Akutmodtagelsen, samt telefoninterviews med hjemsendte patienter og deres pårørende. 

Læs om projektets Innovationscamp i januar 2018

Deltagere

Projektet bliver gennemført i samarbejde med en akutmodtagelse, to kommuner og involverede praktiserende læger.

Tidsramme 

1. april 2017 – 31. december 2018

Projektet støttes af

Udviklingsprojektet er støttet af Sundhedskartellet og Danske Regioners Forsknings- og udviklingspulje.

Projekttitel 

Pårørendeinddragelse i de akutte ambulante patientforløb