Projektet er afsluttet


Cirka 13.000 danskere rammes hvert år af et slagtilfælde. Behandlingen under indlæggelsen og overlevelsen er mærkbart forbedret de seneste år, men mange patienter har fortsat problemer 1 år efter.

Vi ønsker at fokusere på forløbet på længere sigt mht symptombelastning, funktionsevne, samfundsdeltagelse og livskvalitet. Fokus for apopleksipatienter har hidtil været rettet mod det akutte stadium og de følgende få måneder.

Vi ved kun lidt om, hvordan det går på længere sigt og hvilke faktorer, der betyder noget for et godt senere forløb. Med strukturreformen er rehabilitering efter udskrivelse overgået til kommunerne. Det er vigtigt at følge konsekvenserne ved denne overgang.

Formål

  • At beskrive det tidsmæssige forløbet af symptombelastning, funktionsevne, samfundsdeltagelse og livskvalitet 

  • At beskrive rehabilitering ift behov, tilbud og deltagelse
     
  • At undersøge hvilke forhold ved behandling, person og samfund, som har betydning for helbredet på længere sigt 

  • At udvikle en omkostnings-let metode til permanent opfølgning af apopleksipatienter mhp en løbende kvalitetsudvikling på sygehuse og i kommuner.

Metode

Undersøgelsen omfatter patienter, der indlægges efter et slagtilfælde på et sygehus i det Region Midtjylland. Indtil juni 2009 omfattedes det tidligere Århus og Ringkøbing Amt. Fra juni 2009 indgår den øvrige del af Region Midtjylland også.

Alle patienter, som indlægges med første slagtilfælde indgår i en registerbaseret undersøgelse, og patienter, som efter udskrivning fortsat bor i eget hjem, inviteres til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse med 2-3 skemaer årligt i 2 år.

Spørgsmålene drejer sig om symptomer, funktionsevne, samfundsdeltagelse, helbredsrelateret livskvalitet og rehabilitering. Der forventes at indgå mindst 2500 patienter i spørgeskemaundersøgelsen. 

Samarbejdspartnere

Neurologisk Afdeling Århus Sygehus, Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Århus Universitetshospital, Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, Center for Folkesundhed Region Midtjylland, Hammel Neurocenter.