Projektet er afsluttet


"Liv efter hjertesygdom" har fulgt en gruppe patienter under 67 år behandlet med ballonudvidelse (PCI) ved hjælp af spørgeskemaer og registeroplysninger i mindst tre år - for enkelte patienters vedkommende i op til seks år.

Formål

Projektets formål er at give viden om, hvilken tilknytning til arbejdsmarkedet, patienter med ballonudvidelse har. Formålet er at forebygge, at patienterne mister arbejdsmarkedstilknytningen. Derudover har projektet fokus på, hvad der kan have betydning for at få en ny hjertesygdom, og hvordan man kan optimere patienternes rehabilitering. Endvidere er det projektets formål at beskrive, hvordan patienterne har haft det fysisk og mentalt i årene efter ballonudvidelsen. 

Resultater

Resultaterne viser, at mange af patienterne allerede havde forladt arbejdsmarkedet før deres ballonudvidelse. Det er særligt kvinder, patienter med svær grad af hjertesvigt og dårligt fysisk og mentalt helbred, der har problemer med at vende tilbage til arbejde. Kvinderne sygemelder sig også ofte igen, i højere grad end mændene. Denne kønsforskel kan ikke forklares med, at kvinderne er ældre eller har andre alvorlige lidelser. 

Perspektiver

I dag tilbydes rehabilitering til hjertepatienter i vidt forskelligt omfang alt afhængigt af, hvor patienterne bor i landet. Samtidig tager langtfra alle imod tilbuddene; nogle fordi de føler sig raske og hurtigt er tilbage i arbejde, andre fordi de føler sig for syge og mangler fysisk og psykisk overskud til at deltage. 

Projektets resultater viser, at faktorer, som er kendt allerede tidligt i forløbet, kan bruges til at identificere særligt sårbare grupper og dermed målrette rehabiliteringsindsatsen.

Læs mere

Projektet er offentliggjort i en ph.d.-afhandling og 7 offentliggjorte videnskabelige artikler.

Nyhedsartikler om forskningen

Kvinder har sværere ved at komme sig efter hjertesygdom

Hvad skete der egentlig med de ti små cyklister?

Ny viden: psykosocialt arbejdsmiljø påvirker hjertepatienters sygefravær

Videnskabelige artikler