Projektet er afsluttet


At genoptage arbejdet betragtes af mange tidligere brystkræftpatienter som det endelige bevis for, at de nu igen er raske. Men en del patienter oplever fortsat problemer med f.eks. træthed, angst og depression, når de genoptager arbejdet.

Projektet skal dels undersøge de tidligere brystkræftpatienters tilknytning til arbejdsmarkedet, dels give ny viden om, hvilke symptomer og vanskeligheder kvinderne oplever, og hvilke faktorer, der er afgørende for, om kvinderne vender tilbage til arbejdet.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at beskrive forløb og determinanter for livskvalitet, træthed, depressive symptomer og angst, bl.a. for at kunne vurdere, hvilken betydning det har for raske kvinder at blive indkaldt til mammografi.

Metode

Deltagerne rekrutteres i forbindelse med indkaldelse til mammografi og svarer på det første spørgeskema inden de får diagnosen. De kvinder der får diagnosen brystkræft følges herefter i 3 år efter. Det er planen at der skal indgå 300 kvinder med brystkræft diagnosticeret på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Viborg.

Samarbejdspartnere

Psykoonkologisk Forskningsenhed Århus Sygehus, Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Randers, Mammacentret Regionshospitalet Viborg 

Projektet er støttet af

Kræftens bekæmpelse