Hvordan går det vores patienter på længere sigt? Er deres symptomer midlertidige, eller varsler de indledningen til et længere forløb med sygdom og uarbejdsdygtighed? Hvilke brancher og fag er særligt gode til at genintegrere tidligere sygemeldte medarbejdere?

Formål

For at kunne rådgive og hjælpe vores patienter bedst muligt, har vi brug for sikker viden om langtidsprognosen for arbejdsrelaterede lidelser.

Formålet med dette projekt er at undersøge:

  • Arbejdsmarkedstilknytning og helbred for patienter set på landets arbejdsmedicinske klinikker
  • Risikofaktorer for ustabil arbejdsmarkedstilknytning og dårligt helbred for patienter med mentale helbredsproblemer

Metode

Undersøgelsen trækker på en ny national kohorte på ca. 145.000 patienter set på landets arbejdsmedicinske klinikker i 2000-2018. Alle følges i relevante registre, hvor graden af arbejdstilknytning og antal kontakter til sundhedsvæsnet før og efter henvisning til en arbejdsmedicinsk klinik undersøges på tværs af diagnoser, brancher og fag.

Indhentning af data sker igennem samarbejde med arbejdsmiljødatabasen DOC*X og Danmarks Statistik.

Projekttitel

PRO-RISK. Prognose for fremtidigt arbejdsliv og helbred og identifikation af risikogrupper ved arbejdsrelaterede lidelser

Støtte

Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter projektet med 1.647.920 kr.

Periode

Januar 2019-December 2021

Deltagere

  • Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup
  • Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
  • Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Ansøg om adgang til databasen

Brug dette ansøgningsskema. Skemaet sendes til daglig leder af projektet, Morten Vejs Willert: mowill@rm.dk