Forskningssamarbejdet ved Dansk Ramazzini Center

Forskningen i Aarhus og i Herning er en del af Dansk Ramazzini Center.

Dansk Ramazzini Center er et murstensløst forskningscenter og er et samarbejde mellem:

  • Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
  • Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning
  • Miljø, Arbejde og Sundhed, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  • Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital