Arbejdsmedicin i Aarhus følger den forsknings- og udviklingsstrategi, der er vedtaget i Dansk Ramazzini Center. Den kan læses på Dansk Ramazzini Centers hjemmeside.

Vi har 6 strategiske indsatsområder inden for arbejdsmedicinsk forskning:

  • Reproduktion
  • Bevægeapparatlidelser
  • Luftvejslidelser
  • Stress
  • Arbejdsfastholdelse
  • Arbejdsulykker

Arbejdsmedicin i Aarhus er en del af Aarhus Universitetshospital og forskningen er en del af Aarhus Universitet, Health.