Mange erhvervsaktive danskere døjer med depression, angst, stress og søvnbesvær. De har typisk nedsat funktionsniveau og er ofte sygemeldte.

Vi forsker i fire temaer inden for det psykosociale område:

  • psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og sygefravær
  • faktorer, der kan forudsige dårligt psykisk helbred og sygefravær
  • individuelle og organisatoriske indsatser, der kan forebygge og afhjælpe arbejdsrelaterede psykiske helbredsproblemer
  • negative hændelser (vold, trusler, mobning) i arbejdet og psykisk helbred

Se alle vores forskningsprojekter om psykisk arbejdsmiljø: