Undervisere i den danske folkeskole er væsentligt mere udsatte end gennemsnitsbefolkningen for vold og trusler i løbet af en arbejdsdag. Der er brug for viden om, hvordan det påvirker underviserne, og hvordan arbejdspladserne kan forhindre volden og truslerne. 

Formålet med denne undersøgelse:

  • Undersøge hyppigheden af chikane, trusler og vold rettet mod undervisere på folkeskoler

  • Identificere risiko- og beskyttende faktorer i arbejdsmiljøet i forhold til chikane, trusler og vold

  • Analysere sammenhængen mellem chikane, trusler og vold, det psykosociale arbejdsmiljø og underviseres mentale helbred og engagement i arbejdet

  • Identificere beskyttende faktorer i arbejdsmiljøet i forhold til underviseres mentale helbred og engagement i arbejdet, efter de har været udsat for eller oplevet chikane, trusler og vold

  • Udarbejde vejledninger til forebyggende indsatser til skoleledere, undervisere, arbejdsmiljøorganisationer og skolebestyrelser på baggrund af projektets resultater

Resultater fra projektet

Læs mere i denne nyhed

Læs hele afslutningsrapporten (udgivet december 2021)

Fakta om projektet

"Chikane, trusler og vold mod undervisere i den danske folkeskole" gennemføres i et samarbejde mellem Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Projektperiode: 2017-2021.

Fakta om metoden 

5000 ansatte i folkeskolen (lærere, pædagogisk personale og ledere) blev inviteret til at svare på to spørgeskemaer med 1 års mellemrum samt på sms'er hver måned om stress, vold og trusler, chikane og social støtte.

Da første spørgeskemarunde var gennemført, blev der foretaget interview af ansatte på forskellige skole-typer:

  1. 8-10 skoler med højt forebyggelsesklima og lave hyppigheder af vold, trusler og chikane. 
  2. 8-10 skoler med lavt forebyggelsesklima og høje hyppigheder af vold og trusler.

De interviewede var: Skolernes ledelse, tillidsvalgte, udvalgte medarbejdere fra både yngre elev- og ældre elevårgange.