Projektet er afsluttet.


Dette ph.d.-projekt er en del af et større stressbehandlingsprojekt, BAS (Behandling Af Stress), der har undersøgt, om behandling med kognitiv adfærdsterapi og rådgivning af arbejdspladsen kan mindske arbejdsrelaterede stress-symptomer, og om den stressramte med denne behandling hurtigere kan blive klar til at vende tilbage til sin arbejdsplads. 

Formål og deltagere

Formålet var, via to randomiserede kontrollerede studier, at evaluere effekten af den tilbudte behandling rettet mod sygemeldte patienter og deres arbejdspladser.

Projektet undersøgte effekten på: 

  • patienter henvist fra egen læge til Arbejdsmedicin i Herning med en arbejdsbetinget belastnings- eller tilpasningsreaktion (BAS I) 
  • patienter henvist fra tre kommuner (kontakt formidlet via kommunen) (BAS II). 

Effekten af den tilbudte behandling blev undersøgt i forhold til symptomlindringog sygefraværslængde for begge patientgrupper.

Behandlingen indeholdt et individuelt samtaleforløb med en psykolog og tiltag rettet mod stressende forhold på patientens arbejdsplads.

Metode

I begge studier blev patienterne tilfældigt inddelt i henholdsvist interventions- og kontrolgruppe. Interventionsgruppen fik tilbudt et kognitivt-adfærdsterapeutisk stresshåndteringsprogram suppleret med tilbud om rådgivning på patientens arbejdsplads.

Den organisatoriske intervention bestod af et tilbud om 1-2 samtaler på patientens arbejdsplads. Her deltog f.eks. nærmeste ledere og sikkerhedsrepræsentanten, patienten og behandlende psykolog fra Arbejdsmedicin i Herning. Formålet var at igangsætte en proces i organisationen for at reducere belastende forhold og støtte en gradvis genoptagelse af arbejdet. 

Tidsramme

2010-2016

Projekttitel

Treating patients on sick-leave due to work-related stress: Two randomized controlled trials of a work-focused cognitive behavioral intervention

Vejledere 

Hovedvejleder: Johan Hviid Andersen, speciallæge i arbejdsmedicin, professor, ph.d., Arbejdsmedicin Herning, Regionshospitalet Herning

Bivejleder: David John Glasscock, psykolog (aut.), Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest

Bivejleder: Morten Vejs Willert, Arbejdsmedicin Aarhus, Aarhus Universitetshospital

Projektresultater

Læs om resultaterne fra Ligayas ph.d.-projekt i nyheden Ny viden: stresspatienter kan måske komme hurtigere tilbage i arbejde