Hadefulde beskeder, grænseoverskridende e-mails eller trusler på sociale medier. Nogle oplever det jævnligt, når de går på arbejde.

Noget tyder på, at digital chikane kan gå hårdt ud over medarbejdernes helbred og bl.a. føre til stress, depression og udbrændthed.

Men vi mangler viden på området:

  • Hvor omfattende er digital chikane på danske arbejdspladser?
  • Hvilke brancher og fag er særligt udsatte?
  • Hvad kan vi gøre for at forebygge digital chikane?

Vi leder efter arbejdspladser - vil I være med?

Mere info