Drypvist sygefravær opleves i den organisatoriske hverdag som et stort problem for den daglige drift både for ledere og medarbejdere. Drypvist sygefravær er forskningsmæssigt et underbelyst fænomen, og derfor benytter projektet et mixed methods explorativt design.

Formålet er at afdække mønstre og undersøge forklaringer på gentagne kortvarige episoder med sygefravær (drypvist sygefravær) i to store danske organisationer (Siemens og Kriminalforsorgen) med henblik på at udvikle konkrete guidelines til ledere/organisationer, som kan hjælpe dem til at håndtere denne type sygefravær mere hensigtsmæssigt.

Projektdeltagere

  • Ligaya Dalgaard, Trine Nøhr Winding, Regine Grytnes og Johan Hviid Andersen (Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning)
  • Tanja Kirkegaard (Aarhus Universitet)
  • Birgitte Poulsen (CABI)
  • Claus D. Hansen (Aalborg Universitet)

Bevilling

Arbejdsmiljøforskningsfonden: 2,6 mio.

Periode

2018-21