Projektet er afsluttet


Når en fængselsbetjent bliver truet eller udsat for vold, er det ikke nok at kigge på hans arbejdsrutiner, hvis man vil forebygge overgrebene. Hans leder skal også under lup.

Forskningsprojektet Integreret Voldsforebyggelse tager udgangspunkt i en ny tilgang til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og Kriminalforsorgen, der inddrager både medarbejdere og ledelse. Tanken er, at medarbejdere og ledelse i fællesskab kan blive bedre til at forebygge og håndtere vold og trusler på arbejdspladsen. 

Projektet koncentrerer sig om psykiatrien og Kriminalforsorgen, fordi disse brancher har store udfordringer med vold og trusler. Ifølge en ny undersøgelse har 83% af medarbejdere i psykiatrien oplevet trusler og 62% vold inden for det seneste år. I Kriminalforsorgen har 69% af medarbejderne oplevet trusler og 25% vold.

Formål

Målet med forskningsprojektet er at kunne konkludere, om metoden Integreret Voldsforebyggelse forbedrer arbejdspladsernes voldsforebyggelse. Derudover vil projektet munde ud i praksisrettede redskaber til at arbejde med forebyggelse af vold i Kriminalforsorgen og psykiatrien. 

Støtte

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og løber fra januar 2017- juli 2020.

Projekttitel

Integreret voldsforebyggelse. Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen.

Projektsamarbejde

Projektet er et samarbejde mellem Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest, Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Værktøjskassen

Projektet har udviklet et værktøj til arbejdspladser, der ønsker en velafprøvet og systematisk metode til samarbejde om voldsforebyggelse.

Læs mere om værktøjet og download drejebog, powerpoint-præsentation og skemaer klar til brug (linker til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø)