Projektet er afsluttet.


Projekttitel

Ledelse af stress - ressourcer og barrierer for håndtering af medarbejderes stress

Baggrund

Stress er fortsat et stort arbejdsmiljømæssigt problem, og der er fortsat mange medarbejdere der oplever, at der ikke blev handlet i tide fra lederens side. Samtidigt er der ledere, der føler sig magtesløse og ikke ved, hvordan de bedst handler i forhold til medarbejdere med stress symptomer.

Generelt er der en tendens til, at ledere typisk benytter sig af det, man kalder den sekundære intervention, som er rettet mod at modificere medarbejdernes reaktioner i forhold til stressorerne (fx stresshåndteringstræning, mindfulness træning osv.) frem for at benytte den primære intervention som netop er at ændre på problematiske arbejdsmæssige forhold.

Det kalder på, at vi begynder at fokusere på de ressourcer og barrierer, der kan være for ledere i forhold til forebyggelse og håndtering af medarbejderes stress.

Projektets formål

Det overordnede formål med projektet er at undersøge ressourcer og barrierer for lederes forebyggelse og håndtering af stress blandt medarbejdere og mere specifikt undersøge:

  • Hvilken tilgængelig viden og standarder for håndtering af medarbejderes stress findes der for ledere?
  • Hvordan forebygger og håndterer ledere stress blandt medarbejdere?
  • Hvilke ressourcer og barrierer er der for den ledelsesmæssige forebyggelse og håndtering af stress blandt medarbejdere?
  • Hvordan omsætter vi viden om disse ressourcer og barrierer til konkrete handleanvisninger til ledere?

Forskningsplan

Projektet gennemføres som et kvalitativt multicase-studie. og dataindsamlingen foregår via semistrukturerede interviews af en times varighed.

Der udføres i alt 36 interviews med 6 ledere (Overordnet leder, Afdelingsledere, Souschefer) og 6 medarbejdere fra 1 virksomhed, 1 kommune og 1 hospital. 

Projektet udføres af Tanja Kirkegaard (Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning), og adjunkt Janne Skakon, Københavns Universitet.

Udvikling af stresshåndteringspakke

Målet med projektet er at udvikle en konkret og praksisnær stresshåndteringspakke til ledere. 

Se det endelige resultat i rapporten Stressforebyggelse - anbefalinger til ledere (pdf) 

Tidsramme

Projektet løber over 10 måneder fra marts 2016 – januar 2017.

Projektresultater

Læs nyheden Har du nøglen til at forhindre en stresssygemelding?

Download Stressforebyggelse - anbefalinger til ledere (pdf)