Projekttitel

Måling af prekært arbejde hos yngre erhvervsaktive danskere

Baggrund

Stadigt flere danskere har prekært arbejde, dvs. løse eller midlertidige ansættelser præget af usikkerhed. Europæiske undersøgelser har fundet sammenhæng mellem prekært arbejde og dårligt mentalt helbred, øget risiko for arbejdsulykker og sygefravær.

Vi ved for lidt om, hvad prekært arbejde betyder i dansk kontekst, og det skal dette projekt bidrage til at rette op på.

Formål

Projektets formål er:

  • at undersøge og afgrænse begrebet 'prekært arbejde' i dansk kontekst

  • at udvikle, teste og validere et spørgeskema, der kan måle prekært arbejde i dansk kontekst

  • at undersøge sammenhængen mellem prekært arbejde og en række fysiske, psykiske og psykosociale arbejdsmiljøfaktorer samt mentalt helbred

  • at undersøge sammenhængen mellem psykosociale risikofaktorer tidligere i livet i forhold til senere at være i prekært arbejde

Metode

Projektets formål nås via systematisk litteraturgennemgang, udvikling af spørgeskema på baggrund af den etablerede viden og test af spørgeskemaet på VestLiv-kohorten.

Projektstøtte

Velliv Foreningen

Projektdeltagere

  • Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning
  • Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet

Tidsramme

2021-2024