Projektet er afsluttet.


PRISME står for: Psykosociale risikofaktorer for langvarig stress, udbrændthed og depression ved det professionelle arbejde med mennesker.

Formål

PRISME-projektets formål er at undersøge samspillet mellem psykosociale belastninger i det professionelle arbejde med mennesker og langvarig stress, udbrændthed og depression.

Undersøgelsen vil omfatte hospitalsansatte med behandlings- og plejeansvar, kommunalt ansatte i forvaltninger vedr. børn og unge (lærere, pædagoger mv) og social- og sundhedsforhold (hjemmehjælpere, sundhedsplejersker mv), samt ledere i den private og offentlige sektor, i alt ca. 9.000 personer.

Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem de arbejdsmedicinske klinikker i Herning, Århus og Glostrup og Arbejdsmiljøinstituttet. Der knyttes 3 ph.d-studier studier til projektet, hver med fokus på særlige belastningsområder.