Projektet er afsluttet.


Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem Lars Peter Sønderbo Andersen (projektleder), Anita Eskildsen (ph.d.-studerende) og ledende neuropsykolog Anders Degn Pedersen fra Hammel Neurocenter.

Baggrund

I dag stiller meget arbejde krav om kompetencer i kommunikation, overblik over sammensatte opgaver, omfattende informationsbearbejdning samt hurtige vurderinger og beslutninger.

Det er veldokumenteret, at arbejdsrelaterede belastninger relateret til disse arbejdsbetingelser, kan give symptomer, der kan samles under betegnelsen stress. 

Formål

Det overordnede formål med projektet er at undersøge, hvorvidt arbejdsrelateret stress er relateret til langvarige kognitive problemer.

De specifikke formål er at:

  • Undersøge om personer med arbejdsrelateret stress har flere dokumenterbare kognitive problemer sammenlignet med personer uden stress
  • Sammenligne udviklingen i kognitive problemer i de to grupper gennem en 1-årig opfølgningsperiode.
  • Undersøge hvilken rolle arbejdsmæssige forhold spiller for prognosen.

Metode

Projektet er et prognosestudie, hvor udviklingen i kognitive problemer hos patienter med arbejdsrelateret stress følges over 1 år og sammenlignes med en referencegruppe matchet på alder, køn og uddannelse.

Alle deltagere bliver undersøgt af en arbejdspsykolog og screenet for psykiatriske lidelser. Herefter skal de deltage i en neuropsykologisk undersøgelse og udfylde spørgeskemaer angående arbejdsforhold og symptomer. Disse spørgeskemaer skal udfyldes hvert kvartal.

Efter 1 år bliver alle deltagere testet igen med det samme neuropsykologiske testbatteri.

Resultater

Resultaterne fra projektet er offentliggjort i følgende tre videnskabelige artikler:

Læs også om projektresultaterne i

Hukommelsen og koncentrationen svigter når man lider af stress

Ny dansk version af Perceived Stress Scale

Ny viden: Stresspatienter er stadig ikke på toppen efter et år

Ny viden: Spørg stresspatienterne hvordan de klarer hverdagen