Projektet er afsluttet.


Dette ph.d.-projekt er en del af forskningsprojeketet Risikofaktorer fra vold og trusler på arbejdspladsen

Projektets formål

  • Kortlægge hyppighed af forskellige former for vold og trusler på psykiatriske afdelinger, ældreplejen, specialskoler og kriminalforsorgen.
  • Undersøge individuelle, og især organisatoriske / strukturelle risikofaktorer for vold og trusler – herunder analyser på flere organisatoriske niveauer.
  • Analysere hvorvidt arbejdspladsens politikker og praksis ift vold og trusler (voldsklima) har en modererende betydning i forholdet mellem risikofaktorerne og vold.

Projektets resultater vil bidrage til udvikling af en ledelsesbaseret intervention med henblik på forebyggelse vold og trusler.

Metode

Arbejdspladsbesøg og spørgeskemaundersøgelser i fire brancher: ældreplejen, psykiatrien, specialskolerne og Kriminalforsorgen.

Resultater

Se slutrapporten fra projektet Risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen (pdf) samt nyhederne Volden overrasker forskerne og Ny viden: Voldsforebyggelse virker